In de bosranden bloeit de gele kornoelje. Ook klein hoefblad met zijn gele straalbloempjes bloeit. Bij beide planten verschijnen de bloemen voor de bladeren. Klein hoefblad werd vroeger in de volksgeneeskunde gebruikt als hoestverdrijver. De wetenschappelijke geslachtsnaam ‘Tussilago’ verwijst naar dat gebruik. De eerste wilde narcissen bloeien. Langs de noordzijde van de Molenbeekvallei die naar de zon gericht is, in het provinciedomein van Huizingen, bloeien de narcissen al twee weken. De bloei van de gaspeldoorn loopt stilaan ten einde.