Bosreservaten

Bosreservaat Hallerbos

Omwille van hun hoge natuurwaarde zijn binnen de grenzen van het Hallerbos vier delen als bosreservaat aangeduid: Kluisberg, Jansheideberg, Vallei van de Hallebeek en Vroenenbos.
Samen vormen die het bosreservaat Hallerbos met een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 100 ha. Er groeien waardevolle en zeldzame planten zoals amandelwolfsmelk, witte rapunzel, bosorchis, daslook, goudveil en eenbes. Op de hoger gelegen delen zijn vlekken droge zandgrond aanwezig waar heideplanten kunnen groeien. Er ontspringen drie beken in het bosreservaat: de Kapittelbeek, de Steenputbeek en de Hallebeek.

Integraal en gericht bosbeheer

Kluisberg, Jansheideberg en Vallei van de Hallebeek worden beheerd als integrale bosreservaten. Aanvankelijk werden vooral uitheemse planten verwijderd om de natuurlijke flora en fauna alle kansen te geven, nu mag de natuur mag er vrij ontwikkelen. Er vindt geen exploitatie plaats van hout of andere producten. Bomen die sterven blijven gewoon staan tot ze vallen en vormen het leefgebied voor heel wat mossen, zwammen en ongewervelden zoals insecten, wormen …

In Vroenenbos wordt het valleigedeelte ook als integraal bosreservaat beheerd, maar in het deel van de vroegere zaadboomgaard wordt een gericht beheer gevoerd. Bepaalde open plekken worden gemaaid, andere krijgen een extensief graasbeheer. Delen van de zaadboomgaard worden op dit moment omgevormd naar heide en schraal grasland. De begraasde oppervlakte zal in de toekomst toenemen.