Wachtbekken voor opvang oppervlaktewater R0

De snelweg Brussel-Parijs doorkruist het Hallerbos ter hoogte van de Steenputbeekvallei. Het runoff water vanaf de gewestgrens tot aan Pipaenshoek wordt jarenlang geloosd in de Steenputbeek. Met zeer nadelige gevolgen voor de visfauna en zware erosie door de piekdebieten.

In 2008 wordt daarom in de buurt van de Arenbergvijver een wachtbekken van 1300 m³ aangelegd om het water op te vangen en via een persleiding af te voeren naar de riolering. De Agentschappen ‘voor Natuur en Bos’ en ‘Wegen en Verkeer’ delen de kosten.

Wachtbekken Hallerbos