Het eind 2015 aangekochte grasland ‘Boukendaal’ op de grens met het Waals gewest, wordt beplant. De hoofdboomsoort zomereik wordt gemengd met boskers, haagbeuk, winterlinde en fladderiep. In de zuidgerichte rand komt een brede struikengordel met: éénstijlige meidoorn, sleedoorn, Gelderse roos, gele kornoelje, vogelkers, hondsroos, wilde peer, eglantier, veldesdoorn, spork, wilde appel en lijsterbes.