Belangrijke dag voor de beheerders van het bos. Voor het eerst sinds het Hallerbos het FSC-label mag dragen was er een externe FSC-auditeur op bezoek. In de voormiddag werden het administratieve luik en de interne kwaliteitsbewaking van het bosbeheer nagekeken en delen van het Zoniënwoud bezocht. In het Hallerbos was de auditeur vooral geïnteresseerd in de uitvoering van de omvormingen die voorzien zijn in het beheerplan. Omvormingen die als doel hebben om het bos diverser en natuurlijker te maken. Het zijn ingrepen die passen in het realiseren van de Europese natuurdoelen (Natura 2000Instandhoudingsdoelstellingen). De auditeur was zeer tevreden over wat hij gezien heeft.