Rond de twee poelen in het jonge bos aan het Kapittel worden de knotwilgen geknot. Niet allemaal, zodat onder andere de citroenvlinder die overwintert als vlinder en binnenkort rondvliegt, voldoende nectar vindt.