Waar twee jaar geleden reuzenzilversparren geveld zijn, wordt nu de plantplaats klaar gemaakt om inheems loofhout aan te planten. In de bosranden vallen de bloemen op van de  gele kornoelje. De voorjaarsbloeiers beginnen stilaan kleur te geven een het bos. Kleine maagdenpalm met zijn blauwe bloempjes en elke dag verschijnen meer bloeiende wilde narcissen. Van de wilde hyacinten vallen de bladeren op die door het dorre tapijt van beukenblaadjes beginnen priemen.