De bladeren beginnen te verkleuren. Vooral de Amerikaanse eik zorgt al voor mooie herfstkleuren in het bos. Bij de beuken komt de verkleuring maar traag op gang.