Leerlingen van de Buurtschool De Winde in Sint-Rochus zijn te voet naar het bos gewandeld. Na een lekkere picknick hebben ze met veel enthousiasme zomereiken geplant op de grote akker aan de Nijvelsesteenweg. Volgende week komen er nog 760 leerlingen hun werk verder zetten. Zondag 3 maart is er de grote plantdag waar iedereen een boompje mag komen planten.