Het is aangenaam wandelen in het bos. Er ligt een dun laagje sneeuw. In de vallei van het Keldergat zijn de beuken geveld. Ze worden daar vervangen door elzen en essen die meer dan de beuk thuis horen op nattere plaatsen. Dit is een omvorming die voorzien is in het beheerplan en past in de realisatie van de Europese natuurdoelen (in het Natura 2000 netwerk). De gaspeldoorn bloeit. De doornen werden vroeger gebruikt als gespen (‘gaspel’) en om de was vast te steken bij het drogen, als voorloper van de wasknijper.