Wie de volgende dagen komt genieten van het bos, gelieve niet in een van de vele gemaakte paadjes of open plekken te lopen die de voorbije 4 weken door onachtzame bezoekers gemaakt zijn (als het niet op de wandelkaart staat, is het geen pad ook al lijkt het op een pad). Op zeer veel plaatsen waar 4 weken geleden hyacinten stonden, is nu enkel kale grond te zien. Het wonderlijk mooie natuurfenomeen met tapijtvormende lentebloeiers in het Hallerbos is een kwetsbare en beschermde vegetatie. Betreding buiten de officiële paden is ten strengste verboden (en strafbaar). Er zijn geen officiële paadjes naar stronken en liggende dode bomen tussen de bloemen. Hyacinten verdragen geen betreding. En op plaatsen waar geen hyacinten staan, kunnen er geen komen als er op gelopen wordt en de bodem verdicht wordt. De bladeren van de hyacinten zijn nu een nieuwe bol aan het maken voor volgend jaar. Door ze te vertrappelen, wordt geen nieuwe bol gemaakt en komt volgend jaar een kale plek in de plaats. Waar op de dorre beuken- of eikenblaadjes gestapt wordt tussen de bloemen gaat in september het kleine worteltje dat uit het hyacintenzaadje komt niet kunnen in de grond dringen en zal er geen nieuw plantje komen in de toekomst. Daarom dat de kale plekken langs de paden elk jaar groter worden en er steeds meer sluippaden (niet officiële paden) ontstaan. Wil je van dit prachtig bos nog lang genieten en het mee beschermen? Blijf dan steeds op de officiële paden en stap nooit op plaatsen waar dorre blaadjes liggen en vertrappel geen hyacintenbladeren. Dank u!