Langs de flank van de Steenputbeekvallei is de velling en ruiming gestart van de Douglassparren.