In de drie jaar oude aanplanting op de Pipaensweide blijven woelmuizen heel wat schade aanrichten aan de jonge eiken. De wortels zijn volledig afgebeten. De bosarbeiders vervangen de dode boompjes door nieuwe jonge planten. In bosjargon noemt dit inboeten: het opnieuw inplanten op plaatsen waar andere planten zijn weggevallen. In de bosranden bloeit de gele kornoelje.