Er bloeien nog enkele plantensoorten. Klein springzaad met zijn gele bloempjes is zo een opvallende lange bloeier. Meestal langs de randen van paden te vinden. De soort is afkomstig uit Midden en Oost-Azië maar is ingeburgerd in een groot deel van Europa. Groot springzaad, met grotere gele bloemen is een inheemse plant.