Een belangrijke dag voor het Hallerbos. De Stad Halle heeft beslist dat er vanaf 1 juli geen doorgaand verkeer meer door het Hallerbos mag. Concreet wil dat zeggen dat de toestand die al geldig was op zon- en feestdagen permanent wordt. De Achtdreven blijft bereikbaar met de wagen, maar enkel via de Nijvelsesteenweg. De parkeerzone net voor de slagboom is aangepast. Langs beide zijden is nu parkeerplaats voor gehandicapten. Er is ook een keerzone voorzien waar niet mag geparkeerd worden. Parking 5 aan het jachtpaviljoen en parking 6 aan de speelweide zijn niet meer bereikbaar. Parking 4 tussen Dries en Vroenenbos is vergroot. Het is nu veel rustiger in het bos. Zowel voor de dieren als de bezoekers is dit een zeer grote verbetering.