Er is een opvallend kleurverschil tussen de delen van het bos met beuken en de delen met eiken. De beuken kleuren het bos goudgeel, de eiken verkleuren trager en veel bomen hebben nog groene bladeren. Ook vlieren en hazelaars onder de eiken hebben nog groene bladeren. Esdoorns en berken hebben al gele blaadjes. De naalden van de lorken zijn mooi goudgeel. Het is de enige naaldboom in het bos die al zijn naalden verliest in de winter. Dit is niet meteen het seizoen om bloeiende planten te verwachten. Een struik maakt een uitzondering: de gaspeldoorn zal de winter lang gele bloempjes hebben. Vandaag is een deel van het plantsoen geleverd: taxus, hazelaar, haagbeuk, beuk, zoete kers, fladderiep. Eiken en zwarte elzen worden later geleverd. De wortels van de jonge boompjes mogen niet uitdrogen. In afwachting dat ze geplant worden, worden ze in langwerpige kuilen ingekuild. Eerst zal er ingeboet worden: in de beplantingen van vorige winter worden de boompjes vervangen die in de zomer afgestorven zijn. Nadien wordt er op twee plaatsen geplant. In het Keldergat, waar de beuken geveld zijn twee jaar geleden, zullen vooral elzen geplant worden. Langs de Hallerbosstraat wordt een nieuw aangekocht perceel bebost. Er is een herfst nieuwsbrief verschenen. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan hier.