De werken aan het GOG (Gecontroleerd Overstromings Gebied) zijn afgewerkt en de trage weg Bredegracht heeft een facelift ondergaan… De Natuurgidsen Zuidwest Brabant gaan de wandelaars rondleiden via een start vanaf de parking van het kasteel van Beersel langsheen de Nering via de Bredegracht naar de Zennebeemden en het Frankveld. Via de Fleurbeekgang en het Kelleveld gaat het naar het Bierhuis voor een goed glas geuze, lambiek of kriek… dat aangeboden wordt door Visit Beersel na de wandeling (rond 16u00) te consumeren bij Gert van het Bierhuis. Na het gratis drankje, gaan de wandelaars te voet afdalen langs de Rollebeekstraat, rechts de Nering nemen en rechts de Lotsestraat tot aan de parking kasteel van Beersel…Een kaartje hiervoor is beschikbaar…

Deelname is gratis mits vooraf in te schrijven via: www.visitbeersel.be
Info: visit@beersel.be of willy.defranc@telenet.be

  • Afspraakplaats: Parking Kasteel Beersel
  • Gids: Willy 02 356 24 78
  • In samenwerking met de Gemeente Beersel