In 2017 werd het Provinciedomein Huizingen grondig geïnventariseerd. Soorten waarvan mens niet wist of ze hier voorkwamen werden ontdekt. Tijdens de wandeling gaan we op zoek naar de bijzondere dier- en plantensoorten van het domein.

  • Afspraakplaats: Provinciedomein Huizingen – Torleylaan 100 – 1654 Huizingen
  • Gids: Lieven 02 383 00 28
  • In samenwerking met het Provinciedomein Huizingen